Vil du ha et portrett tegnet av meg? Send meg en melding idag!!

 

Kjenner du noen som ville satt stor pris på å få et tegnet portrett i julegave? Jeg tegner portretter på oppdrag. Send meg en mail idag, og jeg lover å ha det ferdig før jul 🙂

 

 

  • Portrett tegnet med blyant på A4 tegneark (kun ett hode/ansikt): 449 NOK

 

  • Portrett tegnet med blyant på A3 tegneark: 549 NOK

 

  • Jeg tegner både mennesker og dyr.
  • + 49 NOK for hvert ekstra hode/ansikt
  • Porto kommer i tillegg: + 45 NOK

 

 

Portraits, pencil on paper, 2015.

Portraits, pencil on paper, 2015.

 

"Anne", portrait, pencil on paper, 2005.

“Anne”, portrait, pencil on paper, 2005.

 

Portrait, commission, 2011. Pencil on paper.

Portrait, commission, 2011. Pencil on paper.

 

 

 

 

 

 

"Erox", pen on paper, 2011.

“Erox”, pen on paper, 2011.

"Lars", 2004. Pastel on paper.

“Lars”, 2004. Pastel on paper.

"Darling", 2004. Portrait, pencil on paper.

“Darling”, 2004. Portrait, pencil on paper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you know someone who would appreciate getting a portrait for Christmas? I draw portraits on commission. Send me an email today and I promise to finish it before Christmas 🙂

 

  • Portrait drawn with pencil on A4 drawing sheet (head / face only): 449 NOK
  • Portrait drawn with pencil on A3 drawing sheet: 549 NOK

 

  • I draw both humans and animals.
  • + 49 NOK for each additional head / face
  • Postage and shipping costs: +45 NOK

 

 

www.thea-art.com

This entry was posted in Art by Thea Kiær.. Bookmark the permalink.